Asya Hun İmparatorluğu

Tarihte Bilinen İlk Türk Devleti

Tarihte Bilinen İlk Türk Devleti hangisidir? Nerede kurulmuştur? Kim kurmuştur? Kaç yılında kurulmuştur? Adı nedir? işte tüm bu sorularınızın cevabı makalemizde…

Tarihte Bilinen İlk Türk Devleti

Türkler, her zaman tarihin içerisinde kendilerine bir yer bulmuşlardır. Tüm dünya içerisinde, Türkler mutlaka tarihin bir parçası olmayı başarmış, bir şekilde ortaya çıkmışlardır. Nasıl ki Türklerin soyu oldukça eski tarihlere dayanmaktaysa, Türk devletlerinin soyu da bu denli eski bir tarihe dayandırılmaktadır. Yıllar boyunca pek çok farklı Türk devleti kurulmuş ve yıkılmıştır. Asya’dan Avrupa’ya kadar birçok farklı toprak üzerinde kurulan bu devletler, birçok farklı hükümdarı tarihe yazmış ve birçok farklı savaşı da içerisinde barındırmıştır. Ancak genel olarak Türk tarihine ve eski Türk devletlerine bakıldığında, yaşanan savaşlar ve olumsuzluklar her ne kadar devletlerin yıkılmasına sebep olmuşsa da, yıkılan her bir devlet yeni bir Türk devletinin başlamasına zemin hazırlamıştır. Peki tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisiydi? Nerede kuruldu? Kaç yıl ayakta kaldı?

Asya Hun İmparatorluğu Bayrağı

Asya Hun İmparatorluğu

Büyük Hun İmparatorluğu adı ile de bilinmektedir. Milattan önce 220 yılında Teoman tarafından kurulmuştur. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti olma özelliğini taşımaktadır. Aynı zamanda tarihte bilinen ilk Türk devleti olarak bilinmektedir. Başkenti Ötüken’dir. Asya Hun İmparatorluğu Türk boylarının ilk kez tek bayrak altında toplanmasına imkan tanımıştır. Döneminde Çin toplumu tarafından büyük bir tehdit olarak görülmüştür. Hatta öyle ki bu devletin saldırılarına karşı günümüzde dünyaca ünlü olan Çin Seddi inşa edilmiştir. Kurulan bu devlet, Türk’lerin yerleşik hayata geçmesine olanak tanıyacak yapıda olmasına rağmen, Türkler yerleşik hayata geçmemiş ve göçebe yaşam tarzını devam ettirmişlerdir. En güçlü dönemi ise Mete Han döneminde yaşanmıştır.  Orduda onluk sistem oluşturulmuş ve İpek Yolu tamamı ile denetim altına alınmıştır.

Asya Hun İmparatorluğu’nun Kökleri

Beşinci yüzyıldan itibaren Çin kayıtlarında bu devlet ile ilgili bilgiler görülmeye başlanmaktadır. Moğolistan’da bulunan güney Sibirya’da Selenge Irmağı vadisinde yapılan kazılarda bazı hükümdarlara ait mezarlara rastlanmıştır. Dönemin adetlerine bağlı olarak eşyaları ile birlikte gömülen hükümdarların mezarlarından İran, Çin ve Yunan menşeli dokumalar çıkarılmıştır. Bu da devletin uzak ülkeler ile arasında bir ticaret gerçekleştirdiğini gözler önüne sermektedir.

Asya Hun İmparatorluğunun Avrupa’ya gelmiş olan Hunların asıl kaynağı olduğu düşünülse de bu konuda tarihçiler arasında büyük tartışmalar söz konusudur. Ancak genel olarak kabul gören hipotez, İdil Nehri civarında görülen Hunların atalarının, batıya göç eden Asya Hun İmparatorluğu mensupları olduğudur.

Asya Hun İmparatorluğu içerisinde Kuzey Çin’de yer alan göçebe halkların yanı sıra, bu toplumda yüz yıllar botunca Sakalar, Sarmatlar, Tunguz kavimler ve Çin’den sürülmüş olan bazı çoban halklarının da karışmış olacağı düşünülmektedir.

Diğer Devletlerin Bakış Açısı ve Yıkılması

Dönemin Çinli halkı Asya Hun imparatorluğu içerisinde bulunan halkı “Güçlü, savaşçı ama oldukça zayıf kültüre sahip bir halk” olarak tanışmamış olsa da, devlet son derece hızlı bir yükseliş göstermiştir. Özellikle ok atma ve at binme becerileri sayesinde devletin yükselişi son derece hız kazanmıştır. Dönemine bağlı olarak gelişmiş savaş stratejileri de, devletin topraklarını son derece hızlı bir şekilde genişletmesini sağlamıştır. Asya Hun İmparatorluğu, başta Çin İmparatorları olmak üzere birçok farlı imparator ile mücadele etmiştir. Bu mücadelelere bağlı olarak da birçok farlı destan ve hikaye bulunmaktadır.

Her ne kadar güçlü ve yerinde söz sahibi bir devlet olsa da, zaman içerisinde ikiye bölünmüştür. Milattan önce 46 yılında hükümdarların kardeşleri arasında Çinli’lerin desteklediği iç karmaşalar yaşanmıştır. Yaşanan bu karmaşalar da devletin bir bütün olmaktan çıkarak doğu ve batı olarak ikiye bölünmesine sebebiyet vermiştir. Bu durumda Asya Hun İmparatorluğu’nun yıkılışına zemin hazırlamıştır.

Tarihte Bilinen İlk Türk Devleti” hakkında 1 yorum

  1. Nihat

    Sitenize abone olmuşum farkında olmadan, fakat bu bilginin bana ulaşması da çok iyi oldu. Teşekkürler emeğinize sağlık.

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir